Wat is het verschil tussen rollen en rechten?

Als je een nieuwe gebruiker toevoegt, krijg je de keuze om deze verschillende rollen en rechten toe te wijzen. Maar wat is het verschil en hoe zet je ze in?

Rollen in de Contentkalender

Als je een communicatie aanmaakt, dan krijg je de mogelijkheid om verschillende rollen te specificeren. Zo kies je bij 'Strategie' een verantwoordelijke en onder het tabblad 'Content' kan je een redacteur en eindredacteur aanwijzen. Wie er voor welke rol gekozen kan worden bepaal je per gebruiker. Wanneer je een gebruiker bewerkt heb je de mogelijk om de verschillende rollen aan of uit te vinken. 

De rollen die je hier kiest zorgen dan de gebruiker voor deze rollen gekozen kan worden. Zo koppel je gebruikers aan een communicatie en ontvangen ze meldingen als deze communicatie wijzigt. 

Ook kan je in de workflows taken toewijzen aan rollen. Door de rollen te vervullen in de communicatie worden deze automatisch verdeeld in de takenlijst. 

De rollen hebben verder geen invloed op hoe en of een gebruiker de communicatie kan bewerken, maar alleen op de verdeling van de verantwoordelijkheden.

Bewerkingsrechten in de Contentkalender

Niet elke gebruiker kan zomaar alles aanpassen in de Contentkalender. De Contentkalender werkt namelijk met vier verschillende bewerkingsrechten om het samenwerkingsproces te vergemakkelijken. Een beheerder wijst bewerkingsrechten aan een gebruiker toe. Deze staan los van de rollen en bepalen welke wijzigingen een gebruiker kan doorvoeren in de kalenderitems.

Bekijk de bevoegdheden hieronder:

  • Beheerder: deze gebruiker kan alles wijzigen, nieuwe gebruikers aanmaken en het account upgraden.
  • Projecten, communicaties & taken: deze gebruiker wijzigt de hele planning en houdt zicht op de projecten.
  • Communicaties & taken: deze gebruiker is vooral uitvoerend bezig. Hij kan communicaties wijzigen en taken aanmaken.
  • Taken: Deze gebruiker kan taken afvinken die op zijn naam staan.